گیتار الکتریک فندر Fender Stratocaster Standard

3,100,000تومان 3,050,000تومان

گیتار الکتریک فندر fender stratocaster standard
مکزیک

دو سال
گارانتی
ارسال
رایگان
مشاوره ی
رایگان
مزایای خرید از
رِوِکـــســـون