مدت زمان فعالیت روکسون

1- روکسون از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده است؟

پاسخ: روکسون از ابتدای سال 1389 با نام تجاری گیتار مارکت فعالیت خود را آغاز کرده است و تا کنون بیش از 2000 مشتری در سرتاسر کشور جذب کرده است.

2- کدام یک از شهرهای ایران از سرویس خرید آنلاین روکسون بهره میبرند؟

پاسخ: هیچ محدودیتی در شهر و استان شما وجود ندارد. حتی دوردست ترین شهرهای ایران نیز میتوانند از روکسون خرید کنند.

3- روکسون شعبه دیگری دارد؟

پاسخ: روکسون هیچ شعبه فروشی بجز شعبات معرفی شده در وبسایت ندارد.

صاحبان امیتاز روکسون

1- روکسون تحت نظر چه کسی و چه افرادی فعالیت میکند؟

پاسخ: روکسون به مدت 6 سال تحت نظر آقای میر مهدی علوی نامور فعالیت دارد.ایشان در این مدت تمامی فعالیت های مارکتینگ را به عهده داشتند و دارند.

پاسخ: پرسنل شاغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 6 تا 8 نفر متغیر است.